חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

טופס 102 ביטוח לאומי להורדה / להדפסה מילוי מקוון

טופס 102 הוא טופס דיווח ותשלום עבור העסקת עובדים תושבי ישראל. הטופס מחולק לשני חלקים:

 • חלק א’ – מס הכנסה
 • חלק ב’ – ביטוח לאומי

חלק א’ – מס הכנסה

חלק זה של הטופס כולל פרטים על המשכורות ששילם המעסיק לעובדים בחודש המדווח, לרבות:

 • שם העובד
 • תעודת זהות של העובד
 • סוג ההעסקה (שכיר, עצמאי, עובד זר)
 • תאריך תחילת העסקה
 • תאריך סיום העסקה (אם רלוונטי)
 • שכר ברוטו
 • ניכויים במקור (מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס מעסיקים)
 • שכר נטו

חלק ב’ – ביטוח לאומי

חלק זה של הטופס כולל פרטים על דמי הביטוח ששילם המעסיק לעובדים בחודש המדווח, לרבות:

 • שם העובד
 • תעודת זהות של העובד
 • תאריך תחילת העסקה
 • תאריך סיום העסקה (אם רלוונטי)
 • דמי ביטוח לאומי עובד
 • דמי ביטוח לאומי מעסיק

לחצו כאן להורדה או להדפסת טופס 102 של ביטוח לאומי >>

מי חייב למלא את הטופס?

כל מעסיק בישראל, לרבות:

 • עסקים
 • חברות
 • עמותות
 • ארגונים
 • עצמאים המעסיקים עובדים

מתי יש להגיש את הטופס?

על המעסיק להגיש את הטופס עד ה-15 לחודש שלאחר החודש המדווח.

כיצד ניתן להגיש את הטופס?

ניתן להגיש את הטופס באופן מקוון באמצעות אתר הביטוח הלאומי, או באופן ידני בסניף הביטוח הלאומי.

האם ישנם סכומים פטורים מדיווח?

כן, ישנם סכומים פטורים מדיווח במסגרת טופס 102, לרבות:

 • פדיון חופשה
 • דמי הסתגלות
 • פיצויי פיטורים
 • הפרשות מעסיק לקופות פיצויים לעובדים

מהם העונש על אי הגשת הטופס?

מעסיק שלא יגיש את הטופס במועד, או שלא ידווח על כל הפרטים הנדרשים, צפוי לקנס בגובה של עד 10,000 ש”ח.

דיווח 102 מס הכנסה הוא דיווח חודשי שהמעסיק בישראל חייב להגיש לרשות המסים עבור כל עובד שהוא מעסיק. הדיווח כולל פרטים על המשכורות ששילם המעסיק לעובדים בחודש המדווח, לרבות:

 • שם העובד
 • תעודת זהות של העובד
 • סוג ההעסקה (שכיר, עצמאי, עובד זר)
 • תאריך תחילת העסקה
 • תאריך סיום העסקה (אם רלוונטי)
 • שכר ברוטו
 • ניכויים במקור (מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס מעסיקים)
 • שכר נטו

הדיווח נדרש כדי לחשב את מס ההכנסה של העובד, ולספק לרשות המסים מידע על ההכנסות וההוצאות של המעסיק.

לחצו כאן להורדה או להדפסת טופס 102 של ביטוח לאומי >>

מי חייב להגיש דיווח 102 מס הכנסה?

כל מעסיק בישראל, לרבות:

 • עסקים
 • חברות
 • עמותות
 • ארגונים
 • עצמאים המעסיקים עובדים

מתי יש להגיש את הדיווח?

על המעסיק להגיש את הדיווח עד ה-15 לחודש שלאחר החודש המדווח.

כיצד ניתן להגיש את הדיווח?

ניתן להגיש את הדיווח באופן מקוון באמצעות אתר רשות המסים, או באופן ידני בסניף רשות המסים.

איך ממלאים את הדיווח?

הדיווח מחולק לשלושה חלקים:

 • חלק א’ – פרטים כללים

בחלק זה יש למלא את הפרטים הבאים:

* מספר תיק מעסיק
* שם המעסיק
* כתובת המעסיק
* מספר טלפון של המעסיק
* מספר פקס של המעסיק
* דואר אלקטרוני של המעסיק
 • חלק ב’ – פרטים על העובדים

בחלק זה יש למלא פרטים על כל עובד שהמעסיק מעסיק בחודש המדווח, לרבות:

* שם העובד
* תעודת זהות של העובד
* סוג ההעסקה (שכיר, עצמאי, עובד זר)
* תאריך תחילת העסקה
* תאריך סיום העסקה (אם רלוונטי)
* שכר ברוטו
* ניכויים במקור (מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס מעסיקים)
* שכר נטו
 • חלק ג’ – סיכומים

בחלק זה יש למלא את הסיכומים הבאים:

* סכום השכר הברוטו ששולם לעובדים
* סכום הניכויים במקור ששולמו לעובדים
* סכום השכר הנטו ששולם לעובדים

הגשת טופס 102 לביטוח לאומי

לחצו כאן להורדה או להדפסת טופס 102 של ביטוח לאומי >>

ניתן להגיש את טופס 102 לביטוח לאומי בשתי דרכים:

 • באופן מקוון באמצעות אתר הביטוח הלאומי

על מנת להגיש את הטופס באופן מקוון, יש להיכנס לאתר הביטוח הלאומי ולהתחבר באמצעות קוד משתמש וסיסמה. לאחר מכן, יש ללחוץ על “דיווחים והתשלומים” ולאחר מכן על “דיווח ותשלום דמי ביטוח”. יש לבחור את החודש המדווח, ואז יש למלא את הפרטים הנדרשים. לאחר מכן, יש ללחוץ על “הגש”.

 • באופן ידני בסניף הביטוח הלאומי

על מנת להגיש את הטופס באופן ידני, יש למלא את הטופס ולמסור אותו לסניף הביטוח הלאומי. יש לבחור את הסניף הקרוב ביותר למקום העסק, ואז יש להגיע לסניף בימים ובשעות הפעילות.

הנה הוראות מפורטות כיצד למלא את הטופס באופן מקוון:

 1. לאחר התחברות לאתר הביטוח הלאומי, יש ללחוץ על “דיווחים והתשלומים” ולאחר מכן על “דיווח ותשלום דמי ביטוח”.

 2. בחלון החדש, יש לבחור את החודש המדווח.

 3. יש למלא את הפרטים הבאים:

  • מספר תיק מעסיק
  • שם המעסיק
  • כתובת המעסיק
  • מספר טלפון של המעסיק
  • מספר פקס של המעסיק
  • דואר אלקטרוני של המעסיק
 4. יש למלא את פרטי העובדים, לרבות:

  • שם העובד
  • תעודת זהות של העובד
  • סוג ההעסקה (שכיר, עצמאי, עובד זר)
  • תאריך תחילת העסקה
  • תאריך סיום העסקה (אם רלוונטי)
  • שכר ברוטו
  • ניכויים במקור (מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס מעסיקים)
  • שכר נטו
 5. יש למלא את הסיכומים הבאים:

  • סכום השכר הברוטו ששולם לעובדים
  • סכום הניכויים במקור ששולמו לעובדים
  • סכום השכר הנטו ששולם לעובדים
 6. יש ללחוץ על “הגש”.

הנה הוראות מפורטות כיצד למלא את הטופס באופן ידני:

 1. יש למלא את הפרטים הבאים בשדה “פרטים כללים”:

  • מספר תיק מעסיק
  • שם המעסיק
  • כתובת המעסיק
  • מספר טלפון של המעסיק
  • מספר פקס של המעסיק
  • דואר אלקטרוני של המעסיק
 2. יש למלא את פרטי העובדים, לרבות:

  • שם העובד
  • תעודת זהות של העובד
  • סוג ההעסקה (שכיר, עצמאי, עובד זר)
  • תאריך תחילת העסקה
  • תאריך סיום העסקה (אם רלוונטי)
  • שכר ברוטו
  • ניכויים במקור (מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס מעסיקים)
  • שכר נטו
 3. יש למלא את הסיכומים הבאים:

  • סכום השכר הברוטו ששולם לעובדים
  • סכום הניכויים במקור ששולמו לעובדים
  • סכום השכר הנטו ששולם לעובדים
 4. יש לחתום על הטופס ולהגיש אותו לסניף הביטוח הלאומי.

**חשוב לציין כי יש להגיש את הטופס עד ה-15 לחודש שלאחר החודש המדווח. אי הגשת הטופס במועד, או אי דיווח על כל הפרטים הנדרשים, עלול לגרום לקנס בגובה של עד 10,000 ש”ח.

עזרנו לך? ניתן לדרג

לחזור למשהו ספציפי?

עזרה בהזמנת תורים אונליין?

ניתן להשאיר פרטים וננסה לעזור לך!

error: תוכן זה מוגן!