חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

טופס 161 חדש למילוי מקוון – להורדה / להדפסה

טופס 161 הוא טופס דיווח למס הכנסה על סיום יחסי עובד-מעביד. הטופס ממולא על ידי המעסיק, והוא כולל מידע על העובד, תקופת עבודתו, סיבת הפרישה, וסכומי הפיצויים והמענקים שנצברו לו.

לחצו כאן להורדת טופס 161 החדש >>

חלקי הטופס הם:

 • חלק א’: פרטי המעסיק והעובד
 • חלק ב’: פרטי העובד וסכומי הפיצויים והמענקים שנצברו לו
 • חלק ג’: הנחיות לקופות הגמל

חלק א’

בחלק זה יש למלא את הפרטים הבאים:

 • ** מספר תיק ניכויים של המעסיק
 • ** שם המעסיק
 • ** כתובת המעסיק
 • ** מספר טלפון/נייד של המעסיק
 • ** שם העובד
 • ** מספר תעודת זהות של העובד
 • ** תאריך לידה של העובד

חלק ב’

בחלק זה יש למלא את הפרטים הבאים:

 • ** תאריך הפרישה
 • ** תקופת העבודה
 • ** סיבת הפרישה
 • ** משכורת חודשית אחרונה
 • ** משכורת מבוטחת אחרונה
 • ** משכורת – חבות פיצויים
 • ** מענקי פרישה

חלק ג’

בחלק זה יש למלא את ההנחיות הבאות לקופות הגמל:

 • ** האם יש לשלוח את טופס 161 לקופות הגמל?
 • ** האם יש לחייב את קופות הגמל להפקיד את הכספים שנצברו לחשבון רצוף?
 • ** האם יש לחייב את קופות הגמל להפקיד את הכספים שנצברו לחשבון רצוף עד גיל 67?

הטופס חייב להיות מלא ומאושר על ידי המעסיק ועל ידי העובד. המעסיק חייב להגיש את הטופס למס הכנסה בתוך 30 יום ממועד הפרישה.

טופס 161 הוא טופס חשוב, שכן הוא מספק למס הכנסה את המידע הדרוש לחישוב המס על כספי הפיצויים והמענקים שנצברו לעובד.

לחצו כאן להורדת טופס 161 החדש >>

הודעה על פרישה מעבודה (טופס 161 חדש)

טופס 161 – הודעה על פרישה מעבודה

חלק א’ – פרטי המעסיק

 • מספר תיק ניכויים: [מספר תיק הניכויים של המעסיק]
 • שם המעסיק: [שם המעסיק]
 • כתובת המעסיק: [כתובת המעסיק]
 • מספר טלפון/נייד של המעסיק: [מספר הטלפון או הנייד של המעסיק]

חלק ב’ – פרטי העובד

 • שם העובד: [שם העובד]
 • מספר תעודת זהות של העובד: [מספר תעודת הזהות של העובד]
 • תאריך לידה של העובד: [תאריך הלידה של העובד]

חלק ג’ – פרטי הפרישה

 • תאריך הפרישה: [תאריך הפרישה]
 • תקופת העבודה: [תקופת העבודה של העובד אצל המעסיק]
 • סיבה לפרישה: [סיבה לפרישה של העובד]
 • משכורת חודשית אחרונה: [משכורת חודשית אחרונה של העובד]
 • משכורת מבוטחת אחרונה: [משכורת מבוטחת אחרונה של העובד]
 • משכורת – חבות פיצויים: [הסכום המגיע לעובד כפיצויים]
 • מענקי פרישה: [הסכום המגיע לעובד כמענקי פרישה]

חלק ד’ – אופן משיכת כספי הפיצויים

 • [בחר את האופן שבו העובד מעוניין למשוך את כספי הפיצויים]
 • סכום הפיצויים: [הסכום המגיע לעובד כפיצויים]
 • תאריך משיכה: [תאריך שבו העובד מעוניין למשוך את כספי הפיצויים]

חלק ה’ – משלוח טופס 161 לקופות גמל

 • [בחר אם יש לשלוח את טופס 161 לקופות הגמל של העובד]
 • [בחר אם יש לחייב את קופות הגמל להפקיד את הכספים שנצברו לחשבון רצוף]
 • [בחר אם יש לחייב את קופות הגמל להפקיד את הכספים שנצברו לחשבון רצוף עד גיל 67]

חתימה

 • [חתימה של המעסיק]
 • [חתימה של העובד]

הערות

 • טופס 161 חדש החל להיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2024.
 • המעסיק חייב למסור לעובד טופס 161, ולא יאוחר מ-30 יום מיום הפרישה.
 • העובד חייב לחתום על טופס 161 לאישור.
 • המעסיק חייב להגיש את טופס 161 למס הכנסה בתוך 30 יום מיום הפרישה.

טופס 161 לעוזרת בית

טופס 161 הוא טופס דיווח למס הכנסה על סיום יחסי עובד-מעביד. הטופס ממולא על ידי המעסיק, והוא כולל מידע על העובד, תקופת עבודתו, סיבת הפרישה, וסכומי הפיצויים והמענקים שנצברו לו.

גם עוזרות בית, כמו כל עובד אחר, זכאיות לטופס 161 בסיום עבודתן. טופס זה חשוב עבורן, שכן הוא מספק להן את המידע הדרוש לחישוב המס על כספי הפיצויים והמענקים שנצברו להן.

הנה כמה דברים חשובים שכדאי לדעת על טופס 161 לעוזרות בית:

 • המעסיק חייב למסור לעובדה טופס 161 בסיום עבודתה, לא יאוחר מ-30 יום מיום הפרישה.
 • העובדה חייבת לחתום על טופס 161 לאישור.
 • המעסיק חייב להגיש את טופס 161 למס הכנסה בתוך 30 יום מיום הפרישה.

הנה הנחיות למילוי טופס 161 לעוזרת בית:

חלק א’

 • מספר תיק ניכויים של המעסיק: יש למלא את מספר תיק הניכויים של המעסיק. ניתן למצוא את המספר בטופס 101 או באתר מס הכנסה.
 • שם המעסיק: יש למלא את שם המעסיק.
 • כתובת המעסיק: יש למלא את הכתובת של המעסיק.
 • מספר טלפון/נייד של המעסיק: יש למלא את מספר הטלפון או הנייד של המעסיק.
 • שם העובד: יש למלא את שם העובדה.
 • מספר תעודת זהות של העובד: יש למלא את מספר תעודת הזהות של העובדה.
 • תאריך לידה של העובד: יש למלא את תאריך הלידה של העובדה.

חלק ב’

 • תאריך הפרישה: יש למלא את תאריך הפרישה של העובדה.
 • תקופת העבודה: יש למלא את תקופת העבודה של העובדה אצל המעסיק.
 • סיבה לפרישה: יש למלא את הסיבה לפרישה של העובדה.
 • משכורת חודשית אחרונה: יש למלא את המשכורת החודשית האחרונה של העובדה.
 • משכורת מבוטחת אחרונה: יש למלא את המשכורת המבוטחת האחרונה של העובדה.
 • משכורת – חבות פיצויים: יש למלא את הסכום המגיע לעובדה כפיצויים.
 • מענקי פרישה: יש למלא את הסכום המגיע לעובדה כמענקי פרישה.

חלק ג’

 • האם יש לשלוח את טופס 161 לקופות הגמל? יש לבחור אם יש לשלוח את טופס 161 לקופות הגמל של העובדה.
 • האם יש לחייב את קופות הגמל להפקיד את הכספים שנצברו לחשבון רצוף? יש לבחור אם יש לחייב את קופות הגמל להפקיד את הכספים שנצברו לחשבון רצוף.
 • האם יש לחייב את קופות הגמל להפקיד את הכספים שנצברו לחשבון רצוף עד גיל 67? יש לבחור אם יש לחייב את קופות הגמל להפקיד את הכספים שנצברו לחשבון רצוף עד גיל 67.

לאחר מילוי הטופס, יש לחתום עליו על ידי המעסיק ועל ידי העובדת.

לחצו כאן להורדת טופס 161 החדש >>

טופס 161 לעובד שנפטר

טופס 161 הוא טופס דיווח למס הכנסה על סיום יחסי עובד-מעביד. הטופס ממולא על ידי המעסיק, והוא כולל מידע על העובד, תקופת עבודתו, סיבת הפרישה, וסכומי הפיצויים והמענקים שנצברו לו.

במקרה של עובד שנפטר, המעסיק חייב למלא טופס 161ב, המכונה “הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות”. טופס זה דומה לטופס 161 הרגיל, אך הוא כולל מידע נוסף על השאירים של העובד שנפטר.

הנה כמה דברים חשובים שכדאי לדעת על טופס 161ב:

 • המעסיק חייב למסור לשאירים של העובד שנפטר טופס 161ב, לא יאוחר מ-30 יום מיום הפטירה.
 • השאירים חייבים לחתום על טופס 161ב לאישור.
 • המעסיק חייב להגיש את טופס 161ב למס הכנסה בתוך 30 יום מיום הפטירה.

הנה הנחיות למילוי טופס 161ב:

חלק א’

 • מספר תיק ניכויים של המעסיק: יש למלא את מספר תיק הניכויים של המעסיק. ניתן למצוא את המספר בטופס 101 או באתר מס הכנסה.
 • שם המעסיק: יש למלא את שם המעסיק.
 • כתובת המעסיק: יש למלא את הכתובת של המעסיק.
 • מספר טלפון/נייד של המעסיק: יש למלא את מספר הטלפון או הנייד של המעסיק.
 • שם העובד: יש למלא את שם העובד שנפטר.
 • מספר תעודת זהות של העובד: יש למלא את מספר תעודת הזהות של העובד שנפטר.
 • תאריך לידה של העובד: יש למלא את תאריך הלידה של העובד שנפטר.

חלק ב’

 • תאריך הפרישה: יש למלא את תאריך הפרישה של העובד שנפטר.
 • תקופת העבודה: יש למלא את תקופת העבודה של העובד שנפטר אצל המעסיק.
 • סיבה לפרישה: יש למלא את הסיבה לפרישה של העובד שנפטר, כגון “פטירה”.
 • משכורת חודשית אחרונה: יש למלא את המשכורת החודשית האחרונה של העובד שנפטר.
 • משכורת מבוטחת אחרונה: יש למלא את המשכורת המבוטחת האחרונה של העובד שנפטר.
 • משכורת – חבות פיצויים: יש למלא את הסכום המגיע לשאירים של העובד שנפטר כפיצויים.
 • מענקי פרישה: יש למלא את הסכום המגיע לשאירים של העובד שנפטר כמענקי פרישה.

חלק ג’

 • האם יש לשלוח את טופס 161ב לקופות הגמל? יש לבחור אם יש לשלוח את טופס 161ב לקופות הגמל של העובד שנפטר.
 • האם יש לחייב את קופות הגמל להפקיד את הכספים שנצברו לחשבון רצוף? יש לבחור אם יש לחייב את קופות הגמל להפקיד את הכספים שנצברו לחשבון רצוף.
 • האם יש לחייב את קופות הגמל להפקיד את הכספים שנצברו לחשבון רצוף עד גיל 67? יש לבחור אם יש לחייב את קופות הגמל להפקיד את הכספים שנצברו לחשבון רצוף עד גיל 67.

לאחר מילוי הטופס, יש לחתום עליו על ידי המעסיק ועל ידי השאירים של העובד שנפטר.

טופס 161 לעובד זר / עובדת זרה

טופס 161 הוא טופס דיווח למס הכנסה על סיום יחסי עובד-מעביד. הטופס ממולא על ידי המעסיק, והוא כולל מידע על העובד, תקופת עבודתו, סיבת הפרישה, וסכומי הפיצויים והמענקים שנצברו לו.

במקרה של עובד זר, המעסיק חייב למלא טופס 161, אך הוא חייב גם לדווח על סכומי הפיצויים והמענקים שנצברו לעובד לרשויות ההגירה.

הנה כמה דברים חשובים שכדאי לדעת על טופס 161 לעובד זר:

 • המעסיק חייב למסור לעובד הזר טופס 161, לא יאוחר מ-30 יום מיום הפרישה.
 • העובד הזר חייב לחתום על טופס 161 לאישור.
 • המעסיק חייב להגיש את טופס 161 למס הכנסה בתוך 30 יום מיום הפרישה.
 • המעסיק חייב לדווח על סכומי הפיצויים והמענקים שנצברו לעובד הזר לרשויות ההגירה, לא יאוחר מ-60 יום מיום הפרישה.

הנה הנחיות למילוי טופס 161 לעובד זר:

חלק א’

 • מספר תיק ניכויים של המעסיק: יש למלא את מספר תיק הניכויים של המעסיק. ניתן למצוא את המספר בטופס 101 או באתר מס הכנסה.
 • שם המעסיק: יש למלא את שם המעסיק.
 • כתובת המעסיק: יש למלא את הכתובת של המעסיק.
 • מספר טלפון/נייד של המעסיק: יש למלא את מספר הטלפון או הנייד של המעסיק.
 • שם העובד: יש למלא את שם העובד הזר.
 • מספר תעודת זהות של העובד: יש למלא את מספר תעודת הזהות של העובד הזר.
 • תאריך לידה של העובד: יש למלא את תאריך הלידה של העובד הזר.

חלק ב’

 • תאריך הפרישה: יש למלא את תאריך הפרישה של העובד הזר.
 • תקופת העבודה: יש למלא את תקופת העבודה של העובד הזר אצל המעסיק.
 • סיבה לפרישה: יש למלא את הסיבה לפרישה של העובד הזר.
 • משכורת חודשית אחרונה: יש למלא את המשכורת החודשית האחרונה של העובד הזר.
 • משכורת מבוטחת אחרונה: יש למלא את המשכורת המבוטחת האחרונה של העובד הזר.
 • משכורת – חבות פיצויים: יש למלא את הסכום המגיע לעובד הזר כפיצויים.
 • מענקי פרישה: יש למלא את הסכום המגיע לעובד הזר כמענקי פרישה.

חלק ג’

 • האם יש לשלוח את טופס 161 לקופות הגמל? יש לבחור אם יש לשלוח את טופס 161 לקופות הגמל של העובד הזר.
 • האם יש לחייב את קופות הגמל להפקיד את הכספים שנצברו לחשבון רצוף? יש לבחור אם יש לחייב את קופות הגמל להפקיד את הכספים שנצברו לחשבון רצוף.
 • האם יש לחייב את קופות הגמל להפקיד את הכספים שנצברו לחשבון רצוף עד גיל 67? יש לבחור אם יש לחייב את קופות הגמל להפקיד את הכספים שנצברו לחשבון רצוף עד גיל 67.

לאחר מילוי הטופס, יש לחתום עליו על ידי המעסיק ועל ידי העובד הזר.

בנוסף למילוי טופס 161, על המעסיק להגיש בקשה לרשויות ההגירה להוצאת תעודת כשרות להעסקת עובדים

טופס 161 לשחרור פיצויים / משיכת כספים

לחצו כאן להורדת טופס 161 החדש >>

טופס 161 הוא טופס דיווח למס הכנסה על סיום יחסי עובד-מעביד. הטופס ממולא על ידי המעסיק, והוא כולל מידע על העובד, תקופת עבודתו, סיבת הפרישה, וסכומי הפיצויים והמענקים שנצברו לו.

חלק ב’ של הטופס כולל מידע על סכומי הפיצויים והמענקים שנצברו לעובד. במסגרת חלק זה, יש לבחור את האופן שבו העובד מעוניין למשוך את כספי הפיצויים.

ישנן שלוש אפשרויות למשוך כספי פיצויים:

 • משיכה חד-פעמית: העובד יכול למשוך את כל כספי הפיצויים בבת אחת.
 • משיכה חודשית: העובד יכול למשוך את כספי הפיצויים ב-30 תשלומים חודשיים שווים.
 • משיכה מראש: העובד יכול למשוך סכום מראש של עד 75% מכספי הפיצויים, ואת יתרת הכספים למשוך ב-30 תשלומים חודשיים שווים.

אם העובד בוחר למשוך את כספי הפיצויים במשיכה חד-פעמית, הוא צריך למלא את השדות הבאים:

 • סכום הפיצויים: יש למלא את הסכום המלא של הפיצויים שנצברו לעובד.
 • תאריך משיכה: יש למלא את התאריך שבו העובד מעוניין למשוך את כספי הפיצויים.

אם העובד בוחר למשוך את כספי הפיצויים במשיכה חודשית, הוא צריך למלא את השדות הבאים:

 • סכום הפיצויים: יש למלא את הסכום המלא של הפיצויים שנצברו לעובד.
 • מספר תשלומים: יש למלא את מספר התשלומים החודשיים שבהם העובד מעוניין למשוך את כספי הפיצויים.
 • תאריך משיכה: יש למלא את התאריך שבו העובד מעוניין להתחיל למשוך את כספי הפיצויים.

אם העובד בוחר למשוך את כספי הפיצויים במשיכה מראש, הוא צריך למלא את השדות הבאים:

 • סכום הפיצויים: יש למלא את הסכום המלא של הפיצויים שנצברו לעובד.
 • סכום משיכה מראש: יש למלא את הסכום המבוקש למשיכה מראש.
 • תאריך משיכה: יש למלא את התאריך שבו העובד מעוניין למשוך את כספי הפיצויים.

לאחר מילוי הטופס, יש לחתום עליו על ידי המעסיק ועל ידי העובד.

לאחר שהמעסיק ימלא את טופס 161, הוא יגיש את הטופס למס הכנסה בתוך 30 יום מיום הפרישה. לאחר מכן, המעסיק יהיה רשאי לשחרר את כספי הפיצויים לעובד.

טופס 161 לעובד שהתפטר או עובדת שהתפטרה

טופס 161 הוא טופס דיווח למס הכנסה על סיום יחסי עובד-מעביד. הטופס ממולא על ידי המעסיק, והוא כולל מידע על העובד, תקופת עבודתו, סיבת הפרישה, וסכומי הפיצויים והמענקים שנצברו לו.

במקרה של עובד שהתפטר, המעסיק חייב למלא טופס 161, ולא יאוחר מ-30 יום מיום הפרישה.

הנה הנחיות למילוי טופס 161 לעובד שהתפטר:

חלק א’

 • מספר תיק ניכויים של המעסיק: יש למלא את מספר תיק הניכויים של המעסיק. ניתן למצוא את המספר בטופס 101 או באתר מס הכנסה.
 • שם המעסיק: יש למלא את שם המעסיק.
 • כתובת המעסיק: יש למלא את הכתובת של המעסיק.
 • מספר טלפון/נייד של המעסיק: יש למלא את מספר הטלפון או הנייד של המעסיק.
 • שם העובד: יש למלא את שם העובד.
 • מספר תעודת זהות של העובד: יש למלא את מספר תעודת הזהות של העובד.
 • תאריך לידה של העובד: יש למלא את תאריך הלידה של העובד.

חלק ב’

 • תאריך הפרישה: יש למלא את תאריך הפרישה של העובד.
 • תקופת העבודה: יש למלא את תקופת העבודה של העובד אצל המעסיק.
 • סיבה לפרישה: יש למלא את הסיבה לפרישה של העובד, כגון “התפטרות”.
 • משכורת חודשית אחרונה: יש למלא את המשכורת החודשית האחרונה של העובד.
 • משכורת מבוטחת אחרונה: יש למלא את המשכורת המבוטחת האחרונה של העובד.
 • משכורת – חבות פיצויים: יש למלא את הסכום המגיע לעובד כפיצויים.
 • מענקי פרישה: יש למלא את הסכום המגיע לעובד כמענקי פרישה.

חלק ג’

 • האם יש לשלוח את טופס 161 לקופות הגמל? יש לבחור אם יש לשלוח את טופס 161 לקופות הגמל של העובד.
 • האם יש לחייב את קופות הגמל להפקיד את הכספים שנצברו לחשבון רצוף? יש לבחור אם יש לחייב את קופות הגמל להפקיד את הכספים שנצברו לחשבון רצוף.
 • האם יש לחייב את קופות הגמל להפקיד את הכספים שנצברו לחשבון רצוף עד גיל 67? יש לבחור אם יש לחייב את קופות הגמל להפקיד את הכספים שנצברו לחשבון רצוף עד גיל 67.

לאחר מילוי הטופס, יש לחתום עליו על ידי המעסיק ועל ידי העובד.

לאחר שהמעסיק ימלא את טופס 161, הוא יגיש את הטופס למס הכנסה בתוך 30 יום מיום הפרישה. לאחר מכן, המעסיק יהיה רשאי לשחרר את כספי הפיצויים לעובד.

הערות

 • אם העובד היה מועסק במקום עבודה נוסף בעת הפרישה, המעסיק חייב למלא טופס 161 עבור כל מקום העבודה שבו העובד היה מועסק.
 • אם העובד נפטר, המעסיק חייב למלא טופס 161ב, המכונה “הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות”.
5/5 - (1 vote)

לחזור למשהו ספציפי?

עזרה בהזמנת תורים אונליין?

ניתן להשאיר פרטים וננסה לעזור לך!

error: תוכן זה מוגן!