חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

זימון תור מס הכנסה פקיד שומה

זימון תור מס הכנסה? זימון תורים פקיד שומה סניף קרוב לביתכם או למשרדכם?

הנה פרטי קשר (טלפון, אימייל כתובת) של מגוון סניפי מס הכנסה ברחבי הארץ ובעיקר כפר סבא, פתח תקווה וגם נתניה!

כתובת דוא”למחלקהמייל נוסףמשרד
mh.el.gv@taxes.gov.ilגביה פקיד שומה אילת
mh.ask.gv@taxes.gov.ilגביה פקיד שומה אשקלון
mh.kf.gv@taxes.gov.ilגביה פקיד שומה כפר סבא
mh.nz.gv@taxes.gov.ilגביה פקיד שומה נצרת
mh.nt.gv@taxes.gov.ilגביה פקיד שומה נתניה
mh.ak.gv@taxes.gov.ilגביה פקיד שומה עכו
mh.af.gv@taxes.gov.ilגביה פקיד שומה עפולה
mh.rh.gv@taxes.gov.ilגביה פקיד שומה רחובות
mh.tvl .gv@taxes.gov.ilגביה 
פקיד שומה תל אביב 1
m h .tv3. gv@taxes .govגביה פקיד שומה ת״א 3
mh.tz.gv@taxes.gov.iIגביה פקיד שומה צפת
m h. rm. g v@taxes .govגביה פקיד שומה רמלה
mh.tv4.gv@taxes.gov.iIגביה פקיד שומה ת״א 4
mh.pm.gv@t£1xes.govגביה פקיד שומה פשמ״ג
mh.hd.gv@taxes.gov.ilגביה פ״ש חדרה
mh.yel .gv@taxes.gov.ilגביה 
פקיד שומה ירושלים 1
mh.ye2.gv@taxes.gov.ilגביה 
פקיד שומה ירושלים 2
mh.ye3.gv@taxes.gov.ilגביה 
פקיד שומה ירושלים 3
mh.pt.gv@taxes.gov.ilגביה gvmh.pt.gv@taxes.gov.ilפקיד שומה פ״ת
mh.el.maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזית פקיד שומה אילת
mh.ask.maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזית פקיד שומה אשקלון
mh.nz.maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזית פקיד שומה נצרת
mh.ak.maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזית פקיד שומה עכו
mh.af.maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזית פקיד שומה עפולה
mh.tv3.maz@taxes.gov.iIחוליה מרכזיתmh.tv3.maz@taxes.gov.ilפקיד שומה ת״א 3
mh.tz.maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזית פקיד שומה צפת
mh.rm.maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזיתmh.rm.maz@taxes.gov.ilפקיד שומה רמלה
mh.tv4.maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזיתmh.tv4.maz@taxes.gov.ilפקיד שומה ת״א 4
mh.pm.maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזית פקיד שומה פשמ״ג
mh.hd.maz@taxes.gov.iIחוליה מרכזיתmh.hd.maz@taxes.gov.ilפ״ש חדרה
mh.yel .maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזית 
פקיד שומה ירושלים 1
mh.ye2.maz@taxes.gov.iIחוליה מרכזית 
פקיד שומה ירושלים 2
mh.kf.mah@taxes.gov.ilחוליה מרכזית חברותmh.kf.maz@taxes.gov.ilפקיד שומה כפר סבא
mh.nt.mah@taxes.gov.ilחוליה מרכזית חברות פקיד שומה נתניה
mh.rh.maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזית חברות פקיד שומה רחובות
mh.tvl .mah@taxes.gov.ilחוליה מרכזית חברותmh.tv1.mah@taxes.gov.il
פקיד שומה תל אביב 1
mh.ye3.mah@taxes.gov.ilחוליה מרכזית חברות 
פקיד שומה ירושלים 3
mh.pt.mah@taxes.gov.ilחוליה מרכזית חברותmh.pt.maz@taxes.gov.ilפקיד שומה פ״ת
mh.kf.maz@taxes.gov.il
חוליה מרכזית עצמאיים
 פקיד שומה כפר סבא
mh.tvl .maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזית עצמאייםmh.tv1.mah@taxes.gov.il
פקיד שומה תל אביב 1
mh.nt.maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזית עצמאיםmh.nt.maz@taxes.gov.ilפקיד שומה נתניה
mh.rh.maz-ast@taxes.gov.il
חוליה מרכזית עצמאים
 פקיד שומה רחובות
mh.ye3.maz@taxes.gov.il
חוליה מרכזית עצמאים
 
פקיד שומה ירושלים 3
mh.pt.maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזית עצמאיםmh.pt.maz@taxes.gov.ilפקיד שומה פ״ת
mh.ye3.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס החזר׳ מס
 
פקיד שומה ירושלים 3
mh.tr.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס והחזר׳ מס
 פייש טבריה
mh.ye2.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס והחזר׳ מס
 
פקיד שומה ירושלים 2
mh.pt.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס והחזר׳ מס
 פקיד שומה פ״ת
mh.hd.th@taxes.gov.iI
חולית תאומי מס והחזרי מס
 פ״ש חדרה
mh.el.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס והחזרי מס
 פקיד שומה אילת
mh. ask.th@taxes. qov.il
חולית תאומי מס והחזרי מס
 פקיד שומה אשקלון
mh.kf.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס והחזרי מס
 פקיד שומה כפר סבא
mh.nz.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס והחזרי מס
 פקיד שומה נצרת
mh.nt.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס והחזרי מס
 פקיד שומה נתניה
mh.ak.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס והחזרי מס
 פקיד שומה עכו
mh.af.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס והחזרי מס
 פקיד שומה עפולה
mh.rh.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס והחזרי מס
 פקיד שומה רחובות
mh.tz.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס והחזרי מס
 פקיד שומה צפת
mh.rm.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס והחזרי מס
 פקיד שומה רמלה
mh.at.th@taxes.gov.iI
חולית תאומי מס והחזרי מס
 
פקיד שומה אוטונומיה
mh.hn.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס והחזרי מס
 פקיד שומה חולון
mh.at.gv@taxes.gov.il
מחלקת גביה, מחלקת שרו״ת
 
פקיד שומה אוטונומיה
mh.hd.sh@taxes.gov.iI
פתיחת תיק בפקיד שומה חדרה
 פ״ש חדרה
mh.pt.sh@taxes.gov.ilפתיחת תיק בפקיד שומהmh.pt.sh@taxes.gov.ilפקיד שומה פ״ת
mh.nz.sh@taxes.gov.il
פתיחת תיק בפקיד שומה נצרת
 פקיד שומה נצרת
mh.pm.sh@taxes.gov.iI
פתיחת תיק בפקיד שומה פשמ”ג
 פקיד שומה פשמ״ג
mh.nt.sh@taxes.gov.il
פתיחת תיק בפקיד שומה נתניה
 פקיד שומה נתניה
mh.ak.sh@taxes.gov.il
פתיחת תיק בפקיד שומה עכו
 פקיד שומה עכו
mh.af.sh@taxes.gov.il
פתיחת תיק בפקיד שומה עפולה
 פקיד שומה עפולה
mh.rh.sh@taxes.gov.il
פתיחת תיק בפקיד שומה רחובות
 פקיד שומה רחובות
mh.tv3.sh@taxes.gov.ilפתיחת תיק בפקיד שומה פקיד שומה ת״א 3
mh.tz.sh@taxes.gov.iI
פתיחת תיק בפקיד שומה צפת
 פקיד שומה צפת
m h. rm. sh @taxes. gov
פתיחת תיק בפקיד שומה רמלה
 פקיד שומה רמלה
mh.tv4.sh@taxes.gov.il
פתיחת תיק בפקיד שומה ת”א
 פקיד שומה ת״א 4
mh.hn.sh@taxes.gov.il
פתיחת תיק בפקיד שומה חולון
 פקיד שומה חולון
mh.yel .sh@taxes.gov.il
מחלקת שרות רשת ותפעול
 
פקיד שומה ירושלים 1
mh.ye2.sh@taxes.gov.il
פתיחת תיק בפקיד שומה ירושלים
 
פקיד שומה ירושלים 2
mh.ye3.sh@taxes.gov.il
פתיחת תיק בפקיד שומה ירושלים
 
פקיד שומה ירושלים 3
mh.tvl .sh@taxes.govפתיחת תיק בפקיד שומה 
פקיד שומה תל אביב 1
mh.el.sh@taxes.gov.il
פתיחת תיק בפקיד שומה אלת
 פקיד שומה אילת
mh.ask.sh@taxes.gov.il
פתיחת תיק בפקיד שומה אשקלון
 פקיד שומה אשקלון
mh.kf.sh@taxes.gov.il
פתיחת תיק בפקיד שומה כפר סבא
 פקיד שומה כפר סבא
mh.masham.ash@taxes.gov.ilמש”מ אשדוד מש”מ אשדוד
mh.tvl .sh@taxes.govמחלקת שרו״ת I פקיד שומה תל אביב 1
m h .tv3. gv@taxes .govגביה פקיד שומה ת״א 3
mh.tv3.maz@taxes.gov.iIחוליה מרכזית פקיד שומה ת״א 3
mh.tv3.sh@taxes.gov.ilמחלקת שרו״ת פקיד שומה ת״א 3
mh.tz.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס החזר׳ מס
 פקיד שומה צפת
mh.tz.sh@taxes.gov.iIמחלקת שרו״ת פקיד שומה צפת
mh.tz.gv@taxes.gov.iIגביה פקיד שומה צפת
mh.tz.maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזית פקיד שומה צפת
mh.rm.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס החזר׳ מס
 פקיד שומה רמלה
m h. rm. sh @taxes. govמחלקת שרו״ת פקיד שומה רמלה
mh.rm.maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזית פקיד שומה רמלה
m h. rm. g v@taxes .govגביה פקיד שומה רמלה
mh.tv4.maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזית פקיד שומה ת״א 4
mh.tv4.sh@taxes.gov.ilמחלקת שרו״ת פקיד שומה ת״א 4
mh.tv4.gv@taxes.gov.iIגביה פקיד שומה ת״א 4
mh.at.th@taxes.gov.iI
חולית תאומי מס והחזרי מס
 פקיד שומה אוטונומיה
mh.at.gv@taxes.gov.il
מחלקת גביה, מחלקת שרו״ת
 פקיד שומה אוטונומיה
mh.pm.maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזית פקיד שומה פשמ״ג
mh.pm.gv@t£1xes.govגביה פקיד שומה פשמ״ג
mh.pm.sh@taxes.gov.iIמחלקת שרו” ת פקיד שומה פשמ״ג
mh.hd.th@taxes.gov.iI
חולית תאומי מס והחזרי מס
 פ״ש חדרה
mh.hd.gv@taxes.gov.ilגביה פ״ש חדרה
mh.hd.maz@taxes.gov.iIחוליה מרכזית פ״ש חדרה
mh.hd.sh@taxes.gov.iIמחלקת שח״ת פ״ש חדרה
mh.hn.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס והחזרי מס
 פקיד שומה חולון
mh.hn.sh@taxes.gov.ilמחלקת שרו״ת פקיד שומה חולון
mh.tr.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס החזר׳ מס
 פייש טבריה
mh.yel .gv@taxes.gov.ilגביה פקיד שומה ירושלים 1
mh.yel .maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזית פקיד שומה ירושלים 1
mh.yel .sh@taxes.gov.ilמחלקת שרו״ת פקיד שומה ירושלים 1
mh.ye2.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס החזר׳ מס
 פקיד שומה ירושלים 2
mh.ye2.gv@taxes.gov.ilגביה פקיד שומה ירושלים 2
mh.ye2.maz@taxes.gov.iIחוליה מרכזית פקיד שומה ירושלים 2
mh.ye2.sh@taxes.gov.ilמחלקת שרו״ת פקיד שומה ירושלים 2
mh.ye3.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס החזר׳ מס
 פקיד שומה ירושלים 3
mh.ye3.gv@taxes.gov.ilגביה פקיד שומה ירושלים 3
mh.ye3.maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזית עצמאים פקיד שומה ירושלים 3
mh.ye3.mah@taxes.gov.ilחוליה מרכזית חברות פקיד שומה ירושלים 3
mh.ye3.sh@taxes.gov.ilמחלקת שרו״ת פקיד שומה ירושלים 3
mh.pt.maz@taxes.gov.ilחוליה מרכזית עצמאים פקיד שומה פ״ת
mh.pt.mah@taxes.gov.iIחוליה מרכזית חברות פקיד שומה פ״ת
mh.pt.gv@taxes.gov.iIגביה פקיד שומה פ״ת
mh.pt.sh@taxes.gov.iIמחלקת שירו״ת פקיד שומה פ״ת
mh.pt.th@taxes.gov.il
חולית תאומי מס החזר׳ מס
 פקיד שומה פ״ת
mh.masham.ash@taxes.gov.ilמש”מ אשדוד מש”מ אשדוד

זימון תורים מס הכנסה פתח תקווה

פקיד שומה פתח תקווה

שעות קבלת קהל

ימים: ראשון, שני רביעי וחמישי בין השעות:  08:30-13:00

ימים שני ורביעי בין השעות: 15:00- 18:00

חשוב לדעת – ביום שלישי אין קבלת קהל.

מחלקה

טלפונים

פקס

פקיד שומה פתח תקווה

חוליה מרכזית עצמאים

03-9399452

03-9399603

0768092420
0768092416

 

חוליה מרכזית חברות

03-9399451
03-9399453

0768092424
0768092371

 

    
    

גבית ניכויים

03-9399462

03-9399466

03-9399472
03-9399468

0768092375
0768092404
0768092427

 

חולית פיצויים

03-9399511

0768092377
0768092393

 

    

גביה עצמאיים

03-9399463

03-9399469

03-9399470

0768092429
0768092395

 

    

ועדות רפואיות

03-9399511

0768092357

 

    

החזרי מס

03-9399511

076-8092409

 

תאומי מס

03-9399511

0768092437

 

שירות תפעול ורשת

03-9399582
03-9399583
03-9399530

0768092425
0768092399
0768092362

 

מידע על העלמות מס

039399458

076-8092370

 

גבית ניכויים

03-9399462

03-9399466

03-9399472
03-9399468

0768092375
0768092404
0768092427

 

חולית פיצויים

03-9399511

0768092377
0768092393

 

פקיד קבלת קהל

03-9399444

03-9347670

 
Emailיחידהשלוחותטלפון ישיר
AbdJa@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה636939399469
AdlinFa@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה 03-9399581
AlizaTz2@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה638539399452
AMIRER@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה636539399593
amitgo@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6945 
AnatGa@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6432747616432
AndreAs@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה634639399505
ArinHa@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6395747616395
asafgi@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה635103-9399507
asafsc@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה639303-9399432
aviorsk@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה642539399531
AVISHAIAL@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6398747616398
AvivaCo@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה634939399596
AVIVAZU@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6436747616362
BatelMi@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה  
BatshevaNa@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6431747616431
BatyaLe@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6347747616437
BORISGU@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6402747616402
CHENNO@TAXES.GOV.ILפ”ש פתח תקוה6399747616399
ClaireJu@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה 03-9399512
DafnaRa2@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה642239399459
DALITNA@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6406747616406
DavidKa3@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה642339399531
davidsa3@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6415747616415
davidza3@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6341747616341
DiklaRu@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6412747616412
DRORAPL@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6366747616366
DRORGR@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6343747616358
EdenDa@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה  
EFRATAM@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6385747616385
EFRATGO2@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6375747616382
EgalCo@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה642639399474
EladNo@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה639103-9399430
ElaTa@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה635303-7633335
esterfi@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה638439399530
esterma@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה640539399406
FishelBa@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה47639399476
GalBa@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה  
GILADA@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה47739399477
GIRIESAB@TAXES.GOV.ILפ”ש פתח תקוה  
GoelAv@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה382608-9788236
hadarsh@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה3886747613886
HILADA@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6373747616373
inbalso@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה11804-6714118
IRISba@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה636339399454
ITZIKRI@TAXES.GOV.ILפ”ש פתח תקוה  
kerenbe2@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה640739399405
LeaCo@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה638839399582
LiatNi@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה20808-9788208
LimorKa@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה640239399401
LimorTa2@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה636839399504
liransi@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה642009-8602663
LiziAs@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה  
MaximKl@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6368747616368
MEIRSA@TAXES.GOV.ILפ”ש פתח תקוה6424 
michalda@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6354747616354
michalha4@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6408 
MICHALNA@TAXES.GOV.ILפ”ש פתח תקוה  
mirish2@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה471303-7633058
MOSHEHA2@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6372747616372
NaorNo@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה 03-9399411
NeomiAd@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6374747616374
NERIAMA@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6394747616394
NETANELBU@TAXES.GOV.ILפ”ש פתח תקוה6432 
NisanDa@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה  
nivro@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה9542747619542
NoaMa2@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה  
NOGAAL@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6397747616397
NogaHo@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה638039399601
NogaMi2@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6335747616335
OfiraMa@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה58339399583
ORLYAV@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה635939399518
OrnaAs@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6387747616387
OSNATAs@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6418747616418
osnatba@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6339747616364
osnatin@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה53703-9399420
OzGo@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה636139399564
RAFIGR@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה641139399597
RANENKA@TAXES.GOV.ILפ”ש פתח תקוה 03-9399603
razva@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה641303-9399436
RONIDO@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6384747616383
ROPINANU@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה643003-9399504
SAGITZA@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה59639399508
ShirliAm@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה635039399509
SHLOMOOS@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה639039399526
ShoshnaGe@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה47039399470
SimaSh2@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה46439399464
TahaSh@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6429747616429
TAMARBO@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה641639399417
TaniaMe@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה  
TikvaCa@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6401747616401
tomersh@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה633839392437
TzipiMe@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה638239399528
UriKa@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה445NULL
VEREDIS@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6400747616400
VEREDSE2@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה642739399497
YAELMI@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6403747616403
YakovLe@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה635539399463
YARDENAHE@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה640939399409
YESHIEMEBTAS@TAXES.GOV.ILפ”ש פתח תקוה6434 
yossime@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה6396747616396
ZamanyFe@taxes.gov.ilפ”ש פתח תקוה  

זימון תורים מס הכנסה פקיד שומה כפר סבא

מחלקהמיקום מחלקהשעות קבלת קהלטלפוןפקס
פקיד שומה כפר סבא
גביהקומה א’ -חדרים 104,105א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:0009-7610009
09-7610012
09-7610022
076-8093361כפר סבא
החזרי מסקומה א’ אולםא,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:0009-7610023076-8093359כפר סבא
תאומי מסקומה א’ אולםא,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:0009-7610023768093359כפר סבא
חוליה מרכזית עצמאיםקומה ב’ חדר 216א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:0009-761006709-7610068076-8093364כפר סבא
חוליה מרכזית חברותקומה ג’ חדר 325א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:0009-7610109
09-7610112
076-8093363כפר סבא
שירות תפעול ורשתקומה ב’ חדרים: 204,205א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:0009-7610043
09-761004509-7610047
076-8093362כפר סבא
מידע על העלמות מסכפר סבאלפי תאום מראש09-7610041076-8091986כפר סבא
גבית ניכוייםקומה א’-חדרים 106,107א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:0009-7610133
09-7610126
076-8093360כפר סבא
מש”מ -שלוחת כפר סבאכניסהא-ה 08:30-13:00 א,ב,ד 15:00-18:0009-7610105076-8093356כפר סבא
יחידהשםשלוחותטלפון ישירEmail
פ”ש כפר סבאישואמבט רחל מגוס5855747615855
פ”ש כפר סבאירדן מוסאי  
פ”ש כפר סבארויטל מילר5886747615886
פ”ש כפר סבאעמוס מימון5884747615884
פ”ש כפר סבאאתי מישייב10997610109etimi@taxes.gov.il
פ”ש כפר סבאאימאן מנסור5923747615923
פ”ש כפר סבאג’ורג ‘מנסור13797610137
פ”ש כפר סבאצילה מעוז5889747615889
פ”ש כפר סבאתמר מרום5888747615888
פ”ש כפר סבאנילי מרציאנו5890747615890
פ”ש כפר סבאחיה מרריו5902747615902
פ”ש כפר סבאימימה משה5903747615903
פ”ש כפר סבאאמיר משיח 97610111
פ”ש כפר סבאמראם מתאני5924747615924
פ”ש כפר סבאאילנית נגדי5929747615929
פ”ש כפר סבאחנה נחמני5908747615908
פ”ש כפר סבאארז נחשון5851747615851
יחידהשםשלוחותטלפון ישירEmail
פ”ש כפר סבאשלי סגעד5938747615885
פ”ש כפר סבאאלמוג שטריט 97610111
פ”ש כפר סבאעמיחי קוט5915747615915
פ”ש כפר סבאאסף פרידמן 97610111
פ”ש כפר סבאאביאל אבא קרמזיאן2397610023
פ”ש כפר סבאאביבה פרחי5940747615940
פ”ש כפר סבאדורית פרילינג5907747615907
פ”ש כפר סבאדב פריד5927747615927
פ”ש כפר סבאאהובה עזר5864747615864
פ”ש כפר סבאגריגורי סוסלין13797610137
פ”ש כפר סבאחבצלת נתן5872747615872
פ”ש כפר סבאעידו רוטמן  
פ”ש כפר סבאעידו שטלמן  
פ”ש כפר סבאמשה קרן5942747615942
פ”ש כפר סבאלינוי סגלוביץ5882747615882
פ”ש כפר סבאליאור פייקין5922747615922
פ”ש כפר סבאליפז שחף5943074-7615943
פ”ש כפר סבאלירון עובדיה 747617628
פ”ש כפר סבאלובנה עבד אל-חי5856747615856
פ”ש כפר סבאמייס עתאמנה5919746155919
פ”ש כפר סבאמלכה קנדלר7625747617625
פ”ש כפר סבאמרים עבד אל רחמאן7627747617627
פ”ש כפר סבאמרב חיה קרמר  
פ”ש כפר סבאמיכל שמשון4009-7610040
פ”ש כפר סבאמורן שמיר5925747615925
פ”ש כפר סבאמשה רובין7209-7610072
פ”ש כפר סבאנעמי פלד כהן5909747615909
פ”ש כפר סבאאורטל עזרי5938747615938
פ”ש כפר סבארחל ברכה סוויסה5949747615949
פ”ש כפר סבארוית פרץ 97610023
פ”ש כפר סבארוית פרץ 97610023
פ”ש כפר סבארוני שמר589797610001
פ”ש כפר סבאשרית קוצולק-קורן5931747615931
פ”ש כפר סבאמרדכי שמעון3309-7610033
פ”ש כפר סבאשמרית צעירי588509-7610138
פ”ש כפר סבאסיון פרידמן כליפה63747615848
פ”ש כפר סבאסיוואר עבד אלחי2397610023
פ”ש כפר סבאתהל שורץ5939747615939
פ”ש כפר סבאזהר שני5891747615891

זימון תורים מס הכנסה פקיד שומה נתניה

מחלקהטלפוןפקס
פקיד שומה נתניה
גביה09-8602520076-8093211נתניה
החזרי מס09-8602615076-8093216נתניה
תאומי מס09-8602615076-8093216נתניה
חוליה מרכזית עצמאים09-8602547076-8093207נתניה
חוליה מרכזית חברות09-8602593076-8093213נתניה
שירות תפעול ורשת09-8602562076-8093215נתניה
ניכויים09-8602622076-8093208נתניה
מידע על העלמות מס09-8602523076-8092126נתניה
מש”מ – שלוחת נתניה09-8602501 נתניה
עזרנו לך? ניתן לדרג

לחזור למשהו ספציפי?

עזרה בהזמנת תורים אונליין?

ניתן להשאיר פרטים וננסה לעזור לך!

error: תוכן זה מוגן!